Icon What's going on at Mindpark?

Innovation and Gender. Let’s talk about it.

En lunch då vi kommer diskutera ur ett genusperspektiv både synen på socialt entreprenörskap och innovationer, politiska, ekonomiska och geografiska [...]

Icon Latest news from Mindpark

Icon Look no further, here we are!